הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדזונדארבאהנדלונג (Sonderbehandlung; SB)
מחברת: שרה נשמית


"טיפול מיוחד", מכינויי ההסוואה, המופיעים במיסמכים גרמניים רשמיים. הוראתו: השמדה פיסית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: זונדארבאהנדלונג (Sonderbehandlung; SB)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית