הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדוואסטארבורג
מחברת: שרה נשמית


מחנה-איסוף ליהודי הולאנד לפני הישלחם למחנות-ריכוז והשמדה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: וואסטארבורג
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית