הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדווארטא-גאו (Warthegau)
מחברת: שרה נשמית


איזור הווארטה, יחידה מינהלית שמרכזה בעיר פוזנה הכוללת את השטחים המערביים של פולין הכבושה ובתוכם את העיר לודז'.

האיזור סופח מבחינה אדמימניסטראטיבית לרייך. בשטחו פעל מחנה-ההשמדה בחאלמנו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ווארטא-גאו (Warthegau)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית