הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדוו. פ. ה. א. (Wirtschafts-und Verwaltungs-Hauptamt)
מחברת: שרה נשמית


המישרד הראשי למשק ומינהלה. אחד מהמישרדים המרכזיים של ראשות ה-ס.ס..

מושבו באוראניאנבורג. טיפל, בין היתר, בהקמת מחנות-ריכוז וניהולם, בבניית מיתקני-ההשמדה והחזקתם, בצבירת רכושם של המגורשים והמושמדים. ריכז את המיפעלים הכלכליים השייכים ל-ס.ס. לרבות מחנות-העבודה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: וו. פ. ה. א. (Wirtschafts-und Verwaltungs-Hauptamt)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית