הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדהימלאר, היינריך
מחברת: שרה נשמית


ראש כוחות ה-ס.ס. והמשטרה ברייך כולו , משנת 1943 גם מיניסטר הפנים.

מאדריכלי מישטר הטירור והדיכוי במרחב השליטה הנאצית; הממונה הראשי על מחנות הריכוז; נושא באחריות עליונה על השמדת העם היהודי. איבד עצמו לדעת ב-23 במאי 1945, לאחר שנתפס בידי הבריטים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: הימלאר, היינריך
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית