הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדדראנסי (Drancy)
מחברת: שרה נשמית


מחנה-איסוף ומיון ליהודי צרפת טרם שילוחם למחנות-השמדה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: דראנסי (Drancy)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית