הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדדאכאו
מחברת: שרה נשמית


ממחנות-הריכוז הראשיים בגרמניה.

אליו היו מסונפים כ-150 מחנות-מישנה. הוקם עוד בשנת 1933.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: דאכאו
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית