הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדגאנראל גובארנמאן (ג.ג.) (General Gouvernement)
מחברת: שרה נשמית


יחידה מינהלית שהקיפה את האזורים המרכזיים של פולין הכבושה, להבדיל מהשטחים במערבה של פולין ובצפונה, אשר סופחו לרייך גם מבחינה אדמיניסטראטיבית.

ה-ג.ג. היה מורכב חמישה גלילות [דיסטריקטים] ובראשו עמד גנראלגובארנאר [מושל כללי] שמושבו היה בקראקוב ה-ג.ג. היה לגיא-הריגה של מיליונים מיהודי אירופה, בשטחו פעלו מחנות ההשמדה במאידאנאק, טראבלינקה, באלז'אץ וסוביבור.

האנס פראנק, מי ששימש בתפקיד הגנראל-גובארנאר נידון למוות על-ידי בית המישפט הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גאנראל גובארנמאן (ג.ג.) (General Gouvernement)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית