הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדגאבלס, יוזף
מחברת: שרה נשמית


מראשי הפושעים הנאציים.

משנת 1923 - מיניסטר הרייך לתעמולה ומיולי 1944 ממונה על ההתגייסות הטוטאלית של האומה הגרמנית. הפך שיטות של תעמולת-כזב למכשיר רב-עוצמה בביצור השליטה הנאצית. התאבד בבונקר של היטלר עם כיבוש ברלין על-ידי הצבא הסוביאטי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גאבלס, יוזף
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית