הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדאיינזאצקומאנדו (Einsatzkommanso; EK)
מחברת: שרה נשמית


יחידת-מיבצע מיוחדת; חלק של האיינזאצגרופאן.

בשם זה כונו פלוגות-הטבח אשר הוציאו לפועל את ה"אקציות" בגיטאות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: איינזאצקומאנדו (Einsatzkommanso; EK)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית