הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדאיינזאצגרופאן (Einsatzgruppen)
מחברת: שרה נשמית


עוצבות-מיבצע, חטיבות משטרתיות-צבאיות מאנשי משטרת-הביטחון, אשר צורפו לגייסות הצבא הפולש לתחומי ברית-המועצות. מיספרן ארבע וסימנן C, B, A ו-D.

חטיבות אלו ביצעו את הטבח ההמוני של היהודים ברחבי ברית-המועצות, עוצבות מסוג זה הוקמו גם בזמן הפלישה לפולין וליוגוסלאביה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: איינזאצגרופאן (Einsatzgruppen)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית