הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדאורדנונגסדינסט (Judischer Ordnungsdienst; OD)
מחברת: שרה נשמית


שירות-הסדר היהודי; משטרת הגיטו אשר הוקמה בפקודת הגרמנים כזרוע מבצעת של היודאנראטים.

חטפה יהודים למחנות עבודה, לחמה במחתרת יהודית, סייעה לגרמנים בביצוע הגירושים למחנות-השמדה. רק מעטים ניצלו תפקידם לטובת המחתרת ולהצלת יהודים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אורדנונגסדינסט (Judischer Ordnungsdienst; OD)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית