הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדאורגאניזאציון טודט (Organisation Todt)
מחברת: שרה נשמית


שירות עבודה גרמני על שמו של מיניסטר-הזיון הנאצי פריץ טודט.

ניצל מיליוני פועלי-כפיה מכל עמי אירופה, ביניהם מאות אלפי יהודים, שרבים מהם הומתו עם גמר העבודה. בנה כבישים, שדות-תעופה ומיתקנים איסטראטגיים אחרים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אורגאניזאציון טודט (Organisation Todt)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית