הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדאומשלאגפלאץ
מחברת: שרה נשמית


כיכר במבואות גיטו וארשה, סמוך לתחנת רכבות-משא.

בכיכר זאת ובבית ספר הסמוך לה, רוכזו יהודי וארשה לפני הסעתם למחנות-ההשמדה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אומשלאגפלאץ
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית