הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדאוסזידלונג (Aussiedlung)
מחברת: שרה נשמית


עקירת אוכלוסין ממקום ישובם; לימים - כינוי הסוואה לגירוש יהודים מן הגיטאות למחנות-השמדה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אוסזידלונג (Aussiedlung)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית