הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימעבר
מחבר: יואב יאיר


מצב, שבו כוכב-לכת נמצא בין כדור-הארץ לבין השמש. רק כוכב-חמה ונוגה יכולים להיות במצב מעבר, כשאנו צופים בהם מכדור-הארץ. בעת המעבר הם נראים לנו כנקודות שחורות קטנות.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל
ביבליוגרפיה:
כותר: מעבר
שם  התקליטור: המסע המופלא אל החלל : מסע וירטואלי לחקר היקום
מחבר: יאיר, יואב
עורכת התקליטור: סביר, בילי
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי : ד''ר רחל מינץ.
2. ניהול הפיתוח: שי ליטבק.
3. תחקיר ועריכה: בילי סביר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית