הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגייחידות הזמן הגיאולוגי
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


חלוקת ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור-הארץ, שגילו הוא כ-4.5 מיליארדי שנים, לעידנים ולתקופות.

אירועים שונים בהיסטוריה הגיאולוגית של כדור-הארץ משמשים ציוני דרך לחלוקה של גיל זה לארבעה עידנים עיקריים: עידן הפרקמבריום, עידן הפליאוזואיקון, עידן המזוזואיקון ועידן הקנוזואיקון.
העידנים מחולקים לתקופות משנה - תורים, וכל תור מחולק לכמה תקופות.
שימו לב למשך הזמן הארוך של ההיסטוריה הגיאולוגית שלנו. אם משווים תקופה זאת (4.5 מיליארדי שנים) לשנה אחת - החלק שהאדם תופס מאז הופיע על כדור-הארץ, הוא רק כמה שעות ביום האחרון של השנה...


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: יחידות הזמן הגיאולוגי
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית