הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > ביולוגיה > גוף האדם > מערכת הנשימה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי


תקציר
כאשר אנו מתנשפים, אנו נושמים מהר ומכניסים לגוף כמות גדולה של אוויר. באוויר יש חמצן, שבעזרתו אנו מפיקים את האנרגיה הדרושה להפעלת השרירים שלנו.
מה קורה כאשר אנו נושמים?כיצד חמצן מגיע לכל תא בגופנו?
מחברות: ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר רחל מינץ; ד"ר יעל קשתן 

חמצן לכל תא בגוף


כאשר אנו מתנשפים, אנו נושמים מהר ומכניסים לגוף כמות גדולה של אוויר. באוויר יש חמצן, שבעזרתו אנו מפיקים את האנרגיה הדרושה להפעלת השרירים שלנו.
מה קורה כאשר אנו נושמים?
אוויר נכנס אל הגוף באמצעות מערכת הנשימה. החמצן שבאוויר נכנס לריאות, משם הוא עובר לנימי הדם שמסביב, ותאי-הדם האדומים שנמצאים בנימי הדם, מובילים את החמצן אל כל תאי הגוף. 

אוויר נכנס ואוויר יוצא


האוויר שאנו נושמים מורכב מגזים שונים. האם ההרכב של האוויר שאנו שואפים לתוכנו זהה לזה של האוויר שאנו נושפים החוצה? האוויר שאנו שואפים פנימה בכל שאיפה, מורכב בעיקר מחנקן ומחמצן. יש בו מעט מאוד פחמן דו-חמצני. לעומת זאת, באוויר שאנו נושפים החוצה, יש פחות חמצן מאשר באוויר ששאפנו, ויותר פחמן דו-חמצני.
לאן נעלם החמצן ששאפנו? ומאין הופיע הפחמן הדו-חמצני?
גופנו משתמש בחלק מהחמצן שאנו שואפים, כדי להפיק אנרגיה. במהלך הפקת האנרגיה נוצר פחמן דו-חמצני, ואנו פולטים אותו החוצה, בנשיפה. 

שאיפה ונשיפה


כיצד האוויר חודר לגופנו? וכיצד הוא נפלט ממנו? כאשר אנו שואפים, שרירי הצלעות והסרעפת מתכווצים, ובית-החזה מתרחב. התוצאה - אוויר נשאב מבחוץ אל תוך הריאות. בזמן הנשיפה שרירי הצלעות והסרעפת רפים, כך שנפח בית-החזה קטן, והאוויר נדחף מן הריאות החוצה. 

מסלול החמצן


כיצד החמצן שאנו שואפים פנימה, מגיע לכל תא בגוף?
הריאות מורכבות ממיליוני בלונים זעירים שנקראים "נֹאדִיוֹת", והן עטופות בנימי דם רבים. האוויר שאנו שואפים ממלא את הנאדיות, והחמצן שבאוויר הזה מפעפע דרך דופן הנאדית אל נימי הדם, ומשם הוא מגיע אל זרם הדם. זרם הדם מוביל את החמצן אל כל תא בגופנו.
בעזרת החמצן התאים מפיקים את האנרגיה הדרושה לנו לפעולות השונות, וכך אנו יכולים, למשל, להפעיל את השרירים או לחשוב.
הפחמן הדו-חמצני עובר מסלול הפוך מזה של החמצן: מתאי הגוף הוא מפעפע אל הדם, ומשם - לאוויר שבנאדיות, ולבסוף הוא נפלט החוצה. 

מה הן הנאדיות?


הריאות מורכבות ממספר גדול מאוד של נאדיות, ולכך יש חשיבות אדירה! הנאדיות הרבות יוצרות שטח מגע גדול מאוד בין האוויר שבריאות לבין נימי הדם שמסביב. כך, על אף שנפח הריאות קטן יחסית, שטח הפנים שלהן עצום, וכמות גדולה של חמצן מפעפעת אל הדם. קשה להאמין: אילו היינו פורשים את כל הנאדיות זו ליד זו, היה מתקבל שטח גדול כשטחו של מגרש טניס!הערות:
מחברים: ד"ר רחל מינץ, ד"ר סמדר רייספלד, ד"ר יעל קשתן, ד''ר גילי מרבך-עד, אלון ברהם
התכנית פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, המרכז הטכנולוגי חינוכי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים

ביבליוגרפיה:
כותר: כיצד חמצן מגיע לכל תא בגופנו?
מחברות: רייספלד, סמדר (ד"ר) ; מינץ, רחל (ד"ר) ; קשתן, יעל (ד"ר)
שם  התקליטור: המסע המופלא אל גוף האדם : מסע וירטואלי אל תוך גופנו
מחברות: מינץ, רחל (ד"ר) ; רייספלד, סמדר (ד"ר) ; קשתן, יעל (ד"ר)
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. מחברים נוספים: ד''ר גילי מרבך-עד ואלון ברהם.
2. התכנית פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב.בית הספר לחינוך.המרכז הטכנולוגי חינוכי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית