הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > שלטון וממשל > רשויות השלטוןעמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברה > יחסי עבודה
ישראל. המוסד לביטוח לאומי


תקציר
על הביטוח הסוציאלי בישראל מתוך דבריו של יוסף אלמוגי, שהיה שר העבודה בממשלת ישראל, ובתוקף תפקידו כממונה על המוסד לביטוח לאומי.לקראת ביטחון סוציאלי מקיף
מחבר: יוסף אלמוגי


יוסף אלמוגי כתב את הדברים בשנת תשל"ג – 1972, כשהיה שר העבודה בממשלת ישראל, ובתוקף תפקידו ממונה על המוסד לביטוח לאומי:

"לחברה הישראלית שני סימני היכר:
א. רמה גבוהה של שאיפות לצדק חברתי ולשוויון, שהן פרי מורשת התרבות הלאומית של היהדות והאידאלים של שבי ציון בימינו.
ב. צרכים לאומיים, טכנולוגיים וביטחוניים המחייבים צמצום הפער הכלכלי, ההשכלתי והחברתי לשם מיזוג מהיר ככל האפשר של יוצאי ארצות הרווחה, ארצות המצוקה וילידי הארץ – לאומה יהודית מלוכדת.
- - - - -
[כדי להשיג יעדים אלה דרושה] מדיניות חברתית, הנוקטת בצעדים מתוכננים להרחבת הביטחון הסוציאלי, ביטחון האדם בקיומו הכלכלי, ביכולתו לפרנס את משפחתו, להעניק לעצמו ולבני משפחתו ידע והכשרה מקצועית ורמת חיים הוגנת…
[כמו כן יש לחלק] מחדש את ההכנסה הלאומית, על ידי מימון שירותים ומענקים למעוטי היכולת מן המיסוי שאותו גובים בעיקר מבעלי היכולת. [חלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית] היא אחד מן האמצעים המובהקים לצמצום הפער החברתי. טיפוח החינוך, הבריאות והשיכון של הדור הצעיר הגדל במשפחות מרובות ילדים, ועידוד יציאתן של נשים לעבודה – הם מן האמצעים שיבטיחו בסיס כלכלי, חברתי ותרבותי ליתר שוויון ויתר רווחה בחברה הישראלית בעתיד.
- - - - -
הביטוח הסוציאלי הוא אחד האמצעים החשובים של החברה המודרנית לטיפול בביטחונה הכלכלי של האוכלוסייה. עיקר תפקידו לדאוג להבטחת הכנסה לקבוצות אוכלוסייה, שאינן יכולות להשיג הכנסה לקיומן עקב פגעי גורל, כמו – מחלה, תאונה, אבטלה, זיקנה… יתר על כן: הביטוח הסוציאלי מקדים תרופה למכה בבואו למנוע מראש עוני ומצוקה בקרב קבוצות פגיעות…
הביטוח הלאומי מהווה, למעשה, גורם מרכזי במערכת ההשלמה לאבטחת הכנסה, כשהוא מונחה על פי עקרונות סוציאליים (=חברתיים) של צמצום פערים, וזאת לצדם של שירותי היסוד החברתיים בתחום החינוך, הבריאות והשיקום…
- - - - -
השאיפה איננה רק לספק אמצעים לקבוצות הפגיעות כשלעצמן, אלא גם למנוע את סכנת הנצחתו של העוני מהורים לבנים, וזאת על ידי מתן הזדמנויות שוות, במידת האפשר, לדור הצעיר, גם של שכבות הכנסה נמוכות…"


* יוסף אלמוגי, לקראת ביטחון סוציאלי מקיף, הוצאת המוסד לביטוח לאומי, תשל"ג – 1972, עמ' 5-7.

ביבליוגרפיה:
כותר: לקראת ביטחון סוציאלי מקיף
מחבר: אלמוגי, יוסף
שם  הספר: לקראת ביטחון סוציאלי מקיף
מחבר: אלמוגי, יוסף
תאריך: 1972
הוצאה לאור: ישראל. המוסד לביטוח לאומי
הערות לפריט זה:

1. מתוך עמ' 5-7.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית