הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב


תקציר
על בר המצווה - ברוך שפטרני, דברי מתיקה, סעודה, והמספר 13.בר מצווה
מחבר: הסוכנות היהודית 

הקדמה


נער שהגיע לגיל 13 שנה תמימות נחשב גדול וחייב במצוות ובעונשין ומצורף למניין עשרה כגדול.

במסכת סופרים מסופר על מנהג נאה שהיה בירושלים: ילד שמלאו לו י"ב שנה העלהו אביו לירושלים ברגל והיה מקרבו לפני כל זקן וזקן כדי לברכו ולחזקו ולהתפלל עליו שיזכה לתורה לחופה ולמעשים טובים.

פתיחת מסכת חיים חדשה של נער שהגיע למצוות ועומד בזכות עצמו הוא פרק חשוב בחיי כל אדם, ולכן נוהגים להסביר לנער את החשיבות של האירוע הזה והוא אף אומר דרשה לפני המוזמנים כדי להוכיח שהבין את משמעות פתיחת הפרק החדש בחייו.

המעבר בין קטן לגיל מצוות "בן 13 למצוות" מוזכר כשלב בין שלבי גדולו של האדם היהודי ומצוי בדברי חז"ל שבמסכת אבות (ה,כ"א): "בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה בן 13 למצוות, בן 15 לתלמוד, בן 18 לחופה וגו'. בן 13 שהוא מביא סימני בגרות שהם שתי שערות ונעשה גדול וקרוי איש.

"ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו" דרש רבי שמעון בן אלעזר למה נאמר איש חרבו: בני שלש עשרה שנה היו.
פירש רש"י: "איש" מבן י"ג ולא פחות, לא מצינו בכל התורה שיהא קרוי איש פחות מבן י"ג (בראשית רבה פרשה פ')

שלש עשרה שנה גדול יצר הרע מיצר הטוב. ממעי אמו של אדם גדל ובא עמו. לאחר י"ג שנה נולד יצר הטוב" (אבות דרבי נתן ט"ז. קהלת רבה ט').

"ויגדל יצחק ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק" (בראשית כ"א, 8)
ויגמל פירש רש"י: בן י"ג שנה שנכנס בו יצר הטוב. 

ברוך שפטרני


האב מברך "ברוך שפטרני מעונשו של זה" לאחר עליית בנו לתורה.

מקור הברכה של האב במדרש ב"ר פס' יג: "ויגדלו הנערים - אמר ר"א צריך האדם להיטפל עם בנו י"ג שנה ,מכאן ואילך צריך שיאמר :ברוך שפטרני מעונשו של זה"

ובכך מסיר האב את אחריותו למעשי בנו, כי עד גיל 13 שנה האב היה אחראי למעשי בנו וספג את חטאיו ומיום קבלת עול המצוות הנער עומד בזכות עצמו והוא אחראי בלבדי למעשיו. 

דברי מתיקה


נוהגים להמטיר דברי מתיקה על נער הבר המצווה לאחר העלייה לתורה כדי לסמל שתהא דרכו מתוקה ומאושרת כמו אושרם של הילדים הזוכים לקבל דברי מתיקה. 

סעודת בר המצווה


אמר ר' יצחק מי"ג שנה חובה על הצדיקים לעשות סעודה כיום שנכנס לחופה. וכן עשה רשב"י משתה גדול לבנו ר"א במלאת לו 13 שנה. על פי זה פסק המגן אברהם שמצווה על האדם לעשות סעודה ביום שנעשה בנו בר מצווה כיום שנכנס לחופה. 

המספר 13


כתוב בפרקי אבות על 3 דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
3 דברים אלו קשורים במספר 13:
התורה נדרשת בשלש עשרה מדות,
עבודה - אלו קורבנות שנתנו בשלש עשרה בריתות,
גמילות חסדים אלו הן 13 מידות של חסדי הקב"ה.
כשמגיע הנער לגיל 13 הוא מסוגל להתאחד עם כל 13 היסודות שמרכיבים את 3 יסודות העולם.
עוד ממעגל החיים היהודי:
ברית מילה
בר מצווה
אירוסין
נישואין

ביבליוגרפיה:
כותר: בר מצווה
מחבר: הסוכנות היהודית
שם  האתר: הסוכנות היהודית לארץ ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני
בעלי זכויות : הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב
הוצאה לאור: הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית