הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > תנועות ארגונים ומוסדותעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > אירגונים עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבהתקציר
רשימה חלקית של מוסדות וארגונים ירוקים הפועלים בישראל עם קישורים לאתריהם באינטרנט.מוסדות וארגונים ירוקים בישראל
מחברת: מאירה שגב


בישראל פועלים כיום עשרות מוסדות וארגונים ירוקים לשמירה על איכות הסביבה. הם פועלים בדרכים שונות: החל מהצעות וקידום של חוקים סביבתיים, פיקוח ואכיפה של חוקים קיימים, ארגון מאבקים כנגד מיפגעי סביבה, חינוך הציבור והגברת המודעות הציבורית לנושאי סביבה שונים. אך לכולם יש מטרה אחת להפוך את הסביבה בישראל למקום שנעים לחיות בה.

לפניכם רשימה חלקית של מוסדות וארגונים ירוקים הפועלים בישראל:

המשרד לאיכות הסביבה
משרד ממשלתי האחראי לניסוח מדיניות ארצית להגנת הסביבה. המשרד אחראי גם לפיקוח ואכיפה של חוקי איכות הסביבה.

רשות הטבע והגנים
רשות ממשלתית הפועלת בחסות השר לאיכות הסביבה. תפקידיה הם לטפל בכל שמורות הטבע והגנים הלאומיים במדינת ישראל. וכן להגן על ערכי הטבע והמורשת לפקח על שמירתם ולטפח אותם.

הקרן הקיימת לישראל
מטרותיה ההיסטוריות של קרן קימת לישראל (קק"ל) הן פיתוח אדמות הארץ, שיפור איכות הסביבה וטיפוח ערכי הציונות, בשמו של העם היהודי ולמענו. היא עוסקת בנטיעת יערות, הכשרת פארקים, החזרת חיים לנחלי ישראל, הגנה על שטחים פתוחים, חינוך והסברה ועוד.

החברה להגנת הטבע
חברה ששמה לה למטרה שמירה על הסביבה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית-תרבותית של האדם בארצו. היא מקיימת פעילויות חינוך והסברה כדי להעלות את המודעות לנושאי סביבה שונים.

אדם טבע ודין
עמותת אדם טבע ודין היא גוף מקצועי בלתי תלוי של אנשי מקצוע מתחום המדע, המשפט והתכנון, הדואג לאינטרס הציבורי בשמירה על איכות הסביבה בישראל.
העמותה פועלת למנוע מפגעים סביבתיים וסכנות לציבור, לקדם חוקים סביבתיים ולפקח על אכיפתם, להגביר באמצעות חינוך והסברה את מודעות הציבור לצורך בשמירה על הסביבה ועל המשאבים הטבעיים.

המועצה לישראל יפה
עמותה ציבורית בשיתוף ובתיאום עם גופים ממשלתיים וציבוריים. היא פועלת בעזרת אלפי מתנדבים, להקנות לתושבי ישראל בני כל הגילאים ערכים של מודעות סביבתית. הפכה את נושא איכות החיים והסביבה בישראל, לנושא שאין להתעלם ממנו.

מגמה ירוקה
ארגון סטודנטים עצמאי, התנדבותי ולא מפלגתי הפועל לקידום נושא איכות הסביבה בישראל. הם פועלים מתוך מטרה לפתח תחושת אחריות לנושאים סביבתיים בקרב קהל הסטודנטים והציבור בכלל, ולפעול לפתרון מפגעים סביבתיים.אל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: מוסדות וארגונים ירוקים בישראל
מחברת: שגב, מאירה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית