הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיתקופות קרח
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


במהלך ההיסטוריה של כדור הארץ פקדו אותו תקופות קרח ותקופות בין-קרחוניות.

בעת יצירת הקרחונים בתקופות הקרח נסוגו המים לאזורי הקטבים, ומפלסי האוקיינוסים ירדו באופן ניכר. עם הפשרת הקרחונים עלו מפלסי האוקיינוסים ושבו בהדרגה למצבם הקודם. בתקופות הקרח, שהאחרונה שבהן הסתיימה לפני כ-10,000 שנה, שוניות האלמוגים נחשפו לאוויר ומתו. הן שבו לגדול ולשגשג רק עם העלייה במפלס המים בתקופות הבין-קרחוניות.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תקופות קרח
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית