הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיסטרטוספירה
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


שכבה אטמוספרית המשתרעת בין הגבהים 12 עד 50 ק"מ מעל פני הקרקע.

שכבה זו מצטיינת ביציבות, וכמעט שאין בה כלל אדי מים ועננים. בסטרטוספרה הטמפרטורה עולה, ככל שעולים בגובה בגלל שכבת האוזון ותגובתה לקרינת השמש. חומרים הנכנסים לסטרטוספרה, כמו, למשל, זיהום אוויר או אפר געשי, נלכדים בה למשך שנים ארוכות.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: סטרטוספירה
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית