הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פסולת > חומרים מסוכניםעמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פסולת ומחזור
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב - על סוגי הפסולת הרעילה ודרכי הטיפול בהם ועל התוצאות של תקלות באתר.אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב
מחברת: אופירה גל


אתר הפסולת הרעילה ברמת חוֹבָב נמצא במרחק 12 ק"מ דרומית לבאר שבע. אתר זה אמוּר לרכז את כל הפסולת הרעילה המיוצרת בארץ. ריכוזם של חומרים מסוכנים באתר המרוחק ממרכזי אוכלוסייה גדולים נועד למנוע פיזור בלתי מבוקר של פסולת, המְסַכֵּן את בריאות הציבור ואת איכות הסביבה.

קיימים שלושה סוגים של פסולת רעילה, ובכל אחד מהם מטפלים בצורה שונה:
- פסולת כגון סוללות, תרופות וכן חומרי ניקוי וכימיקלים שונים, נקברת במִטְמָנה.
- חומרים אחרים עוברים פירוק כימי בתהליכים מיוחדים, ואחר כך מוזרמים לבריכות אטומות כדי שהחומרים המזהמים שהם מכילים לא יחלחלו למֵי התהום.
- חומרים אורגניים, שהם מרבית הפסולת, נשרפים במיתקן מיוחד – מִשְׂרָפָה.

במהלך השנים האחרונות אירעו באתר לפסולת רעילה שברמת חובב כמה תקלות, שנבעו בעיקר מהצטברות עצומה של פסולת מסוכנת שאוחסנה בצורה לא מתאימה. כתוצאה מכך חומרים רעילים חילחלו למֵי התהום וזיהמו את נחל הבשור; גזים רעילים דלפו מן המִטְמָנוֹת כמה פעמים; והיו אף דליקות ושריפות, שהגדולה שבהן התרחשה ב- 1998.

במשך שנים התריעו תושבי הנגב, תושבים ממקומות שונים בארץ וגופים שונים, על הסכנות הכרוכות בהפעלת האתר. הם דרשו מן המוסדות המוסמכים לקבוע תקנות ברורות לטיפול בחומים הרעילים, להקצות את התקציבים הדרושים לטיפול, ולוודא שהטיפול מתבצע בהתאם לתקנות. בתחילת שנת 2000 אושרה תכנית לשיקום האתר, ומקווים שבכך מתקרבים לסוף עידן התקלות באתר.אל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית