הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחלים > שיקום נחלים ומקורות מיםעמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחליםעמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > מקורות מים טבעיים > נחלים ומעיינות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקציר
הפניות לאתרי נחלים בישראל שנמצאים בשיקום: נחל אלכסנדר, נחל הבשור, נחל דליה, נחל הירקון ונחל איילון, נחל לכיש, נחל נעמן, נחל פולג, נחל קישון, נחל שורק, נחל תנינים, נחלי הצפון: בצת, כזיב וגעתון ונחל חדרה.שיקום נחלים בישראל
מחברת: מאירה שגב


בישראל כ-12 נחלים ראשיים הזורמים לים התיכון, וכ-15 נחלים עיקריים הזורמים לירדן ולכינרת. עד ראשית המאה העשרים זרמו במרבית הנחלים האלה מים שפירים, והתפתחו בסביבתם מערכות אקולוגיות ונופיות עשירות.

בשנות ה-50 וה-60 של המאה "נתפסו" מקורות המים של הנחלים והועברו בצינורות אל מערכת המים של מדינת ישראל. במקביל הפכו אפיקי הנחלים לתעלות ניקוז שדרכן סולקו מי שפכים עירוניים ותעשייתיים והובילו אותם אל הים.
בסוף שנות ה-80 ובראשית שנות ה-90 הביא מצבם הקשה של נחלי הארץ להקמתן של רשויות ממשלתיות שמטרתן לשקם את נחלי הארץ: רשות נחל הירקון, רשות נחל הקישון, והמינהלה לשיקום נחלים.

הנחלים הבאים נמצאים בשלבים שונים של שיקום:

נחל אלכסנדר
נחל הבשור
נחל הירקון
נחל איילון
נחל לכיש
נחל נעמן
נחל קישון
נחל שורק
נחל תנינים
נחל חדרה
מקורות הירדן: שניר, בניאס, דן
נחל ציפורי
מורד הירדן
נחל חרוד
נחל תנינים
נחל שקמה
נחל באר-שבעאל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיקום נחלים בישראל
מחברת: שגב, מאירה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית