הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי



רביית בתולין
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


צורת רבייה בצמחים ואצל בעלי חיים מסוימים, שבה ביצית מתפתחת באופן ישיר לאורגניזם חדש, ללא הפריה על ידי גורם זכרי.

בלועזית: פַּרתֶנוֹגֶנֶזה.



מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: רביית בתולין
שם  התקליטור: מעגל החיים : התבגרות, חיזור ורבייה
מחברת: רייספלד, סמדר (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב. בית הספר לחינוך. המרכז הטכנולוגי חינוכי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית