הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגירבייה זוויגית
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


דרך הרבייה של רוב בעלי החיים.

כל אחד מהזוויגים, הזכר והנקבה, תורם לצאצא מחצית מהחומר התורשתי שלו, ונוצרים צאצאים שהם צירוף תכונות של ההורים. לכן הם אינם זהים לאף לא אחד מההורים, בניגוד לרבייה אל-זוויגית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: רבייה זוויגית
שם  התקליטור: מעגל החיים : התבגרות, חיזור ורבייה
מחברת: רייספלד, סמדר (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב. בית הספר לחינוך. המרכז הטכנולוגי חינוכי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית