הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיפוליגמיה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


דגם התנהגות של בעלי חיים המזדווגים עם מספר בני זוג.

אצל בני אדם זהו מצב של ריבוי נשים: נישואין ליותר מאישה אחת בעת ובעונה אחת. זאת בניגוד למונוגמיה. הפוליגמיה אסורה ברוב הארצות בעולם ובכלל זה בישראל. במקורה אין ההלכה היהודית אוסרת על פוליגמיה, אך יהודי אשכנז ובעקבותיהם גם בני עדות אחרות קיבלו עליהם איסור זה ב"חרם דרבנו גרשום" .מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: פוליגמיה
שם  התקליטור: מעגל החיים : התבגרות, חיזור ורבייה
מחברת: רייספלד, סמדר (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב. בית הספר לחינוך. המרכז הטכנולוגי חינוכי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית