הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אתרים במקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלותמפת שבטי ישראל


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

חלוקת ארץ ישראל לנחלות השבטים.
מפת שבטי ישראלאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת ההתנחלות3

ביבליוגרפיה:
כותר: מפת שבטי ישראל
שם  הספר: ירמיהו : האדם והשליח
מחברים: הרקוב, זהר ; ורשבסקי, אבי ; מגידוב, רוני (ד"ר)
תאריך: תשס"א, 2001
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: נושאים בספר ירמיהו ללימוד ולהעשרה לבתי הספר העל-יסודיים.
2. הספר פותח במסגרת צוות מקרא ביחידה להוראה מותאמת במטח.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית