עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיהעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > אנרגיות חלופיות
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
אחת מכל חמש מכוניות באירופה תונע עד 2020 בדלק חלופי במקום בבנזין או בסולר, לפי תוכנית לקידום השימוש באנרגיה חלופית של המועצה האירופית. התכנית תסייע בהשגת יעדי הסכם קיוטו, להפחתת 8% מפליטות גזי חממה עד 2010.המועצה האירופית מקדמת שימוש בדלק חלופי
מחברת: ורדה מור


אחת מכל חמש מכוניות באירופה תונע עד 2020 בדלק חלופי במקום בבנזין או בסולר, לפי תוכנית לקידום השימוש באנרגיה חלופית של המועצה האירופית. המועצה מתכוונת להשתמש בתקנות ובהקלות במיסוי, על מנת לקדם את השימוש בדלק חלופי בתחבורה, בעיקר בביו-מסה מפסולת חקלאית, כסלק סוכר וכשמן צמחי, בגז טבעי ובמימן.

המועצה האירופית ציינה שהתכנית תסייע בהשגת יעדי הסכם קיוטו, להפחתת 8% מפליטות גזי חממה עד 2010, תצמצם את התלות ביבוא הנפט ותסייע לחקלאים באירופה.
התכנית, שכפופה לאישור 15 החברות באיחוד, מתכוונת להגיע בהדרגה ליעד השימוש ב- 20% דלק חלופי. עד 2005 יתפוס הדלק החלופי כ- 2% מצריכת הדלק, ועד 2010 יגדל נתח הדלק החלופי ל- 5.75%.

המועצה תתיר למדינות האיחוד, אך לא תחייבן, להקטין את המסים על דלק מביו מסה, טהור או מעורב. המועצה מקווה שהקלות המס יפצו על העלות הגבוהה של ייצור דלק מביו מסה לעומת הפקת דלק פחמימני, ויעודדו את צמיחת תעשיית הביו-דלק. מדינות האיחוד יוכלו להקטין את המיסוי בהתאם לנתח הדלק החלופי מצריכת הדלק לתחבורה, מבלי לבקר אישור מוקדם ממועצת שרי האיחוד.
(Petroleum Review, 12/01) (GTIonline, 4.12.01)

ביבליוגרפיה:
כותר: המועצה האירופית מקדמת שימוש בדלק חלופי
מחברת: מור, ורדה
תאריך: פברואר 2002 , גליון 289
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה: 1. מקורות: Petroleum Review, 12/01; GTLIonline, 4.12.01
2. ורדה מור היא עורכת החומר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית