הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > משק המיםתקציר
מידע קצר על רשויות המים בישראל: נציבות המים, השירות ההידרולוגי, "מקורות", תה"ל (תכנון המים לישראל), אגודות המים והרשויות המקומיות.רשויות המים בישראל
מחברת: קרן מונסליזה


נציבות המים - גוף השייך למשרד התשתיות הלאומיות, ואחראי על קביעת מדיניות משק המים: פיתוח מקורות מים, מדיניות לטווח ארוך, מחירי מים, וכדומה.

השירות ההידרולוגי - גוף השייך לנציבות המים, ואחראי על ניהול ומעקב אחר מקורות המים של ישראל.

מקורות – חברת המים הלאומית שמקימה ומתפעלת את רוב תשתיות המים בישראל (קידוחים, קווי הולכה וכו'), כולל המוביל הארצי. גוף זה מספק כ- 65% מכמות המים הנצרכת בישראל.
(לאתר מקורות )

תה"ל (תכנון המים לישראל) – חברת תכנון והנדסה שתכננה את מרבית מפעלי המים בישראל ומפעלים נוספים בעולם. בין הפרויקטים הבולטים של החברה – המוביל הארצי, מפעל שפד"ן והקו השלישי.

אגודות המים – אגודות מקומיות שמספקות את רוב המים שמקורות אינה מספקת, בדרך כלל באזורים חקלאיים.

רשויות מקומיות – אחראיות על הספקת המים לצרכנים הפרטיים. בדרך כלל הן מקבלות את המים מחברת מקורות, ומעבירות אותם דרך מערכות המים העירוניות אל הצרכנים.אל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: רשויות המים בישראל
מחברת: מונסליזה, קרן
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית