הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > מטאורולוגיה [אקלים ומזג האוויר] > השפעות האדם > אפקט החממהעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > רעש וקרינה עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > התחממות כדור הארץ
בנק הפועלים. המחלקה הכלכלית


תקציר
על ההשלכות השליליות של הפקת אנרגיה - אפקט החממה והתחממות כדור הארץ, ודליפה של חומר רדיואקטיבי.השפעות סביבתיות של הפקת אנרגיה
מחבר: בנק הפועלים


בצד התועלת הרבה הנובעת מן השימוש באנרגיה, יש לה גם השלכות שליליות. לשימוש במרבית סוגי האנרגיה יש השלכות סביבתיות שליליות. בדלק מאובנים הפקת האנרגיה נעשית בתהליך של שריפה/חמצון, כאשר התהליך הכימי יוצר תרכובות חדשות. לחלק מגזי הפליטה השפעות בריאותיות שליליות ועליית ריכוז דו תחמוצת הפחמן באטמוספירה גורם ליצירת אפקט חממה ולהתחממות של פני כדור הארץ. זאת היות ודו תחמוצת הפחמן וגזים נוספים (דוגמת מתאן ותחמוצות חנקן) עוצרים בעד קרינה אינפרה אדומה מלצאת לחלל. השפעה אפשרית של ההתחממות היא הפשרה של חלק מן המים הקפואים בקטבים, עליית מפלס פני הים והצפת אזורים יבשתיים נמוכים. יש הטוענים שתופעות מזג אוויר קיצוני בשנים האחרונות (דוגמת סופות חזקות) קשורות ל"אפקט החממה". בהיבט של נזקים בריאותיים הנובעים מזיהום אוויר, יש חשיבות רבה למיקום הזיהום. מכוניות גורמות לנזקים קשים יותר, היות ופליטת המזהמים נעשית בתוך אזורי מגורים, בעוד שייצור חשמל נעשה בדרך כלל בריחוק מאזורים מיושבים. בנוסף לכך נגרם גם נזק סביבתי במקומות הפקת האנרגיה (מכרות פחם לדוגמה).

ב-1997 אושררה אמנת האו"ם בנושא השינוי במזג האוויר (אמנת קיוטו), אשר מטרתה צמצום כמות גזי הפליטה כדי להקטין את היקף אפקט החממה. זאת על-ידי הגדלת היעילות האנרגטית, שימור יערות הגשם, קידום חקלאות בת קיום בתנאי מזג אוויר משתנה, פיתוח מקורות אנרגיה שאינם מתכלים והחצנת עלויות חיצוניות כדי לתמחר את העלויות הסביבתיות הנגרמות על-ידי שימוש באנרגיה. המדינות החתומות התחייבו להפחית את כמות פליטת גזי הפליטה בשנים 2008-2012 ב- 5% ביחס לכמותם ב-1990.

גם לאנרגיה בלתי מתכלה יש השפעות סביבתיות. לדוגמה, שימוש באנרגיה הידרו-חשמלית על-ידי בניית סכרים גורמת לשינויים בסביבה ויכולה לאיים על בעלי חיים עקב הצפת שטחי מחייה נרחבים במים. אנרגיה גרעינית נבדלת מאנרגיה המופקת מדלק מאובנים בכך שהשימוש באחרונה כרוך בהשפעות סביבתיות שוטפות. לעומת זאת עיקר הסיכון לסביבה משימוש באנרגיה גרעינית נובע מאפשרות של תקלות. את הפסולת הרדיואקטיבית הנוצרת באופן שוטף ניתן להרחיק למקומות מיועדים לכך בכדי שלא תפגע בסביבה. אולם במקרה של תקלה, דליפה של חומר רדיואקטיבי יכולה לגרום לזיהום חמור בשטחים נרחבים ביותר. הדוגמה הבולטת ביותר לתופעה זו היא הדליפה מן הכור הגרעיני בצ'רנוביל, אשר הפיצה חומר רדיואקטיבי בשטחים נרחבים במערב אירופה. עקב החשש מן ההשפעות הסביבתיות השליליות של כורי כוח גרעיניים, קמה תנועה עממית רחבה של מתנגדים וכתוצאה מכך נעצרה בחלק מן המדינות בניית כורי כוח גרעיניים כמעט לחלוטין.
לפריטים נוספים בנושא:
מקורות האנרגיה וחלוקתם הגיאוגרפית
קרטל אופ"ק
צריכת האנרגיה העולמית
מחירי הנפט
כלכלה של משאבים מתכלים
מקורות אנרגיה בלתי מתכלים ועתידיים
אנרגיה גרעינית
השפעות סביבתיות של הפקת אנרגיה
משק האנרגיה בישראל וחיפושי נפט וגז בישראלאל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: השפעות סביבתיות של הפקת אנרגיה
מחבר: בנק הפועלים
תאריך: ינואר 2001 , גליון 136
שם כתב העת: סקירה כלכלית
הוצאה לאור: בנק הפועלים. המחלקה הכלכלית
הערות לפריט זה: מתוך המאמר: מגמות במשק האנרגיה בעולם ובישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית