הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברהתקציר
נתונים מספריים על המועסקים במפעלי התעשייה בישראל, על התפוקה, על הייצוא ועל ההשקעה הגולמית בתעשייה.התעשייה היום : מבוא
מחבר: משה פלבר


בכ- 19 אלף מפעלי התעשייה במדינת ישראל מועסקים כ- 412 אלף נפש. כ- 9,000 מן המפעלים (47%) הם מפעלים זעירים (פחות מ- 5 עובדים על פי ההגדרה) אולם הם מעסיקים רק כ- 24 אלף (6%) מכלל המועסקים בתעשייה. כ- 55 אלף (קרוב ל- 14%) מכלל המועסקים בענף הינם בעלי השכלה אקדמית וטכנית (יותר מ- 25 אלף מהם מהנדסים ומדענים). מאז שנת 1990, ירד מספר המועסקים בתעשייה ב- 4.1% (ארה"ב), 13.8% (אוסטריה) ו- 19.7% (ספרד). רק ביפן מבין 11 משקים מפותחים בעולם עלה מספר המועסקים בתעשייה ב- 5 שנים אלה ב- 2.4%, אך בישראל שיעור העלייה הוא 16.8%.

הפדיון הכולל של תפוקת התעשייה הישראלית ב- 1995 הסתכם ב- 155 מיליארד ש"ח, הודות לגאות בקצב העלייה של התוצר התעשייתי (8.2% ב- 1992 וב- 1995, 6.8% ב- 1993, 7.2% ב- 1994). גם כאן תופסת ישראל כמעט את המקום הראשון בעולם בקצב גידול התפוקה התעשייתית - 32.5% בין 1990 ל- 1994 (פרט לקוריאה - 34.5%). ב- 3 מ- 11 המדינות (צרפת, ספרד ויפן) אף הצטמקה התפוקה התעשייתית בחומש זה.

התפלגות פדיון זה בין 8 קבוצות של ענפי משנה הוא כדלקמן: מתכת, מכונות והובלה 17.7%; כימייה, גומי ופלסטיק 16.8%; מזון, משקאות וטבק 16.5%; ציוד חשמלי ואלקטרוניקה 14.1%; עץ, נייר, דפוס ושונות 12.8%; יהלומים 8.9%; כרייה, חציבה ומינרלים 7.2%; טקסטיל והלבשה - 6.0%.

היצוא התעשייתי הסתכם ב- 16.95 מיליארד דולר ב- 1995, שליש מכלל התפוקה התעשייתית, כ- 57% מכלל יצוא הסחורות והשירותים של ישראל ולמעלה מ- 95% מכלל היצוא המסחרי. ב- 1994 גדל היצוא ב- 14% לעומת 1993, שבה זינק לשיעור שיא של 19.5%. ב- 1993 בלטה במיוחד עליית היצוא לשווקים חדשים במזרח אסיה ובמזרח אירופה, בעוד שב- 1994 וב- 1995 גדל היצוא גם לשווקים המסורתיים באירופה המערבית. ב- 1994 וב- 1995 גדל יצוא ענפי התעשייה השונים בקצב דומה לזה של כלל היצוא, לאחר שב- 1993 התרכזו 90% מכלל הגידול ביצוא בשלושה ענפים (כלי הובלה, ציוד חשמלי ואלקטרוני ומוצרי כימייה ונפט), האחראים רק למחצית מכלל היצוא.

ב- 1995 היה קצב הגידול של כלל היצוא התעשייתי נמוך מזה של השנים האחרונות. שיעורי הגידול הגבוהים ביותר נרשמו ביצוא עץ, ריהוט, נייר ודפוס (13%) גומי ופלסטיקה (10%) ורק ביצוא כלי הובלה נרשמה ירידה (24.5%).

ההשקעה הגולמית בתעשייה הסתכמה ב- 13.3 מליארד ש"ח ב- 1995, גידול נכבד של 10% לעומת 1994. ואכן, לאחר ירידה בהשקעות לנוכח הירידה בתוצר ובמועסקים בסוף שנות ה- 80 (11% ב- 1988 ו1%-ב- 1989) חזרו ההשקעות ועלו (8.6% בשנים 1990 ו- 1992, 23% ב- 1991, 16% ב- 1993 ו- 24% ב- 1994). כשני שליש מן ההשקעה ב- 1994 שימשו לרכישת ציוד מחו"ל (שיעור דומה למדי במרוצת כל העשור האחרון), 21% לרכישת ציוד מקומי (השיעור הנמוך ביותר בעשור האחרון, הגבוה ביותר היה 32% ב- 1990) ו- 13% שימשו להשקעה במבנים (השיעור הגבוה ביותר בעשור האחרון, הנמוך ביותר היה 7% ב- 1988).

לפריטים אחרים מתוך פרק "התעשייה היום":
התעשייה היום : מבוא
התעשייה היום : מתכת, ציוד, אלקטרוניקה וכלי הובלה
התעשייה היום : תעשיות כימיות
התעשייה היום : מזון, משקאות וטבק
התעשייה היום : התעשיות הקלות
התעשייה היום : יהלומים
התעשייה היום : טקסטיל, הלבשה ועור

לאתר של משרד ההסברה הישראלי:
http://wwwl.education.gov.il/hasbaraאל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: התעשייה היום : מבוא
שם  הספר: התעשייה בישראל
מחבר: פלבר, משה
תאריך: 1996
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית