הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברהתקציר
ההוצאות השוטפות בענפי המשק השונים בישראל בשנים 1975-1993.תמורות מבניות בתעשייה הישראלית : ההוצאות השוטפות למחקר ולפיתוח בתעשייה
מחבר: משה פלבר 

לפי ענפים, בשנים נבחרות: 1975-1993
(באחוזים ובמיליוני ש"ח)
השנה ציוד חשמלי ואלקטרוני כימיקים ודלק ושונות כלי הובלה כרייה ומינרלים תעשיות קלות גומי ופלסטיקה מתכת מכונות מזון משקאות וטבק

באחוזים
1975
1980
1985
1988
1990
1992
1993
3.00
5.17
9.92
6.53
5.76
7.35
7.99
1.42
1.16
1.42
1.52
1.49
1.89
2.05
1.71
2.21
4.79
4.67
3.26
2.25
2.08
0.11
0.42
0.15
0.13
0.15
0.15
0.20
0.43
0.53
0.63
0.63
0.51
0.73
0.65
0.10
0.27
0.45
0.69
0.31
0.32
0.26
0.87
1.94
1.80
1.00
0.52
1.32
0.97
0.07
0.13
0.07
0.06
0.10
1.32
0.08

במיליוני ש"ח במחירי 1993
1988
1990
1992
1993
660.1
802.0
1,125.4
1,135.9
115.0
157.7
215.3
251.4
188.0
170.6
181.7
195.7
26.1
33.6
37.8
37.3
15.8
23.4
37.2
34.5
47.2
34.7
38.6
25.6
18.5
12.4
33.9
28.5
8.5
16.6
11.5
15.6
לפריטים אחרים מתוך פרק "תמורות מבניות בתעשייה הישראלית":
תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: עליית משקלים של הענפים המתקדמים
תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: ההוצאות השוטפות למחקר ולפיתוח בתעשייה
תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: היצוא התעשייתי
תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: תוצר, תעסוקה והון
תמורות מבניות בתעשייה הישראלית: עידוד ממשלתי

לאתר של משרד ההסברה הישראלי:
www.education.gov.il/hasbara

ביבליוגרפיה:
כותר: תמורות מבניות בתעשייה הישראלית : ההוצאות השוטפות למחקר ולפיתוח בתעשייה
שם  הספר: התעשייה בישראל
מחבר: פלבר, משה
תאריך: 1996
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית