הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמלאכי הנביא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ספר מלאכי הוא הספר האחרון בתרי-עשר, ואחרון הנביאים.

לפי הכתובת שבראש הספר - "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי", מלאכי הוא שמו של הנביא, אך יתכן שמלאכי פירושו "שליחי", שליח ה', נביאי, ושמו אינו ידוע.

תוכן הספר מעיד על זמנו – תקופת השלטון הפרסי, לאחר בניין בית המקדש השני. פרטים אחרים, כגון הזנחת הקורבנות והפולחן, ונישואי נשים נוכריות, רומזים לתקופת עזרא ונחמיה – מאה חמישית לפני הספירה.

בספר מלאכי שלושה פרקים, המחולקים לשבע נבואות, בהן הוא מדבר על אהבת ה' לעמו, על הפולחן והכוהנים, על נישואי תערובת, על יום ה' ואחרית הימים. עיקר עניינו הוא המקדש ועבודת המקדש – כסמל ומיצוי של יראת אלהים ונאמנות לתורתו. במרכז נבואתו – תוכחה על החטא הפולחני, והעונש ביום ה'.

לנבואות נוסח רטורי מיוחד – הן בנויות כדו-שיח, שאלה ותשובה, בין הנביא לשומעיו, או בין ה' לעמו.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
מלאכי

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מלאכי הנביא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית