הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחזקיה המלך
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מלך יהודה.

מקורות מקראיים על חזקיהו הם מלכים ב', י"ח-י"ט, ישעיהו ל"ו-ל"ז, דברי הימים ב' ל"ב.

חזקיהו, או יחזקיהו, בן אחז ואביה בת זכריה (דברי הימים ב', כ"ט 1 ; מלכים ב' י"ח 2).

השם חזקיהו נזכר בישעיה א' 1, חזקיה - במיכה א' 1, יחזקיהו - במלכים ב' י"ח.

חזקיהו עלה למלוכה בגיל 15, ומלך בשנים 727-698 לפני הספירה.

חזקיהו עלה למלוכה ביהודה לאחר זעזועים קשים שעברו על ארץ ישראל בימי אחז אביו. רוב אוכלוסיית ממלכת ישראל גלתה מעל אדמתה (בשנת 734 לפני הספירה), ועל שטחה הוקמו פחוות אשוריות בגלעד, בגליל ובחוף הים. יהודה השתעבדה לאשור ולמלכה שלמנאסר ה-5. חמש שנים לאחר עלייתו למלוכה צרה אשור על שומרון בירת ממלכת ישראל וכעבור שלוש שנים בא הקץ על מלכות ישראל (בשנת 722 לפני הספירה).

חזקיהו נמנע מלנקוט עמדה אנטי אשורית כל ימי שלמנאסר ה-5 וסרגון השני שמלך אחריו, ובינתיים פעל לחיזוקה של יהודה בתחום מדיניות הפנים ובתחום מדיניות החוץ.

במלכים ב' י"ח 1-8 מתוארים שינויים שהנהיג בתחום העבודה הדתית. הוא ריכז את כל העבודה הדתית במקדש בירושלים, וביטל את הבמות שברחבי יהודה. בכך הוא גם חיזק את הקשר של תושבי יהודה לבית דוד ולירושלים. חזקיהו הזמין את כל תושבי ישראל שנותרו בתחומי ממלכת ישראל לאחר הגלות (בשנת 722 לפני הספירה) לבוא לבית המקדש בירושלים ולחגוג את הפסח. המגמה היתה להקים מחדש את ממלכת דוד ושלמה בגבולותיה הראשונים.

חזקיהו נלחם בפלשתים והחזיר ליהודה את השליטה על שטחים בפלשת שנלקחו מיהודה בימי אחז אביו.

בשנת 705 לפני הספירה, לאחר נפילת סרגון ה-2 מלך אשור בשדה הקרב פתח חזקיהו בהכנות לפריקת עולה של אשור: הוא ביצר את ירושלים, וכדי להבטיח את אספקת המים לעיר לעת מצור, חצב תעלה שדרכה זרמו מי מעיין הגיחון שנבע מחוץ לחומת העיר אל בריכה, ניקבה, שבתוך חומות העיר – ניקבת השילוח.

בשנת 701 לפני הספירה עלה סנחריב לדכא את המרד בא"י וביהודה. מקורות מקראיים, אשוריים וארכיאולוגיים רבים שופכים אור על מסע זה שזרע הרס וחורבן ביהודה. 46 ערים בצורות ברחבי יהודה נחרבו. ירושלים נותרה על תילה וחזקיה נשאר על כנו, אבל שלח לסנחריב, לנינווה בירת אשור, מס כבד, ביטוי לשיעבוד כבד. כל הישגיו בתחום מדיניות הפנים והחוץ שלפני המרד ירדו לטמיון, והוא הוריש לבנו מנשה מדינה קטנה ומשועבדת לאשור.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
חזקיהו המלך

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חזקיה המלך
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית