הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאמצעים סגנוניים במקרא: אלגוריה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אלגוריה היא קבוצה של מטאפורות ודימויים, המתחברים לכלל תמונה שלימה או סיפור אחד, שבכל פרטיו משתקף העניין המדומה.

דוגמאות: "… ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי מראש יונקותיו…" (יחזקאל יז 22-24) – באמצעות כמה מטאפורות מאפיין הנביא את מלך ישראל כעץ ארז אדיר, מסועף ועושה פירות.

"כתפוח בעצי היער – כן דודי בין הבנים" (שיר השירים ב 3), וכן יחזקאל יז 3-12, יט 2-9.

אמצעי ספרותי זה נכלל בסוגי המשל.

הפרשנות המסורתית נתנה לשיר השירים פירוש אלגוריסטי, לפיו הדמויות הפועלות – הדוד והאהובה, הן דימוי ליחסי אלוהים (הגבר) ועם-ישראל (האהובה).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אמצעים סגנוניים במקרא: אלגוריה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית