הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
הארץתקציר
מידע על השלכות העסקתם של עובדים זרים בישראל והמסקנה הנובעת מהן.העולם השלישי כבר כאן
מחברים: חיים בן-שחר; ד"ר דן בן-דוד


עד ראשית שנות ה-90 הועסקו בישראל עובדים פלשתינאים בשיעור של 5% בקירוב ממספר המועסקים. בגלל הסגרים שהוטלו מסיבות ביטחוניות, החלו באים ב-1993 עובדים זרים רבים מארצות שונות, ובתוך שלוש שנים הגיעה תופעה זו לממדים מהגדולים בעולם.
מאחר שחוקי העבודה החלים על ישראלים אינם מופעלים על הזרים, עלות העסקתם נמוכה בהרבה משכר המינימום. עובדים אלה דחקו החוצה מועסקים ישראלים (במיוחד עובדים לא מיומנים) ובכך הביאו להגדלה מהותית של האבטלה. שכרם הנמוך גם הביא לירידה בשכר של קבוצות ההכנסה הנמוכות. שתי תופעות אלה הגדילו את האי-שוויון בהכנסה ברוטו, וגרמו עלייה ניכרת בתשלומי הרווחה מתקציבי הממשלה - לכיסוי דמי אבטלה למועסקים שנפלטו מעבודה ולהשלמת הכנסה למועסקים ששכרם הריאלי ירד. זו מדיניות שאינה מתקבלת על הדעת: הממשלה למעשה מסבסדת את המעסיקים של העובדים הזרים, וגם נאלצת לשאת בתשלומי העברה אל השכבות הנפגעות מנוכחותם.
כאשר המשכורות ותנאי העבודה הם ברמה של העולם השלישי, אין למעסיקים תמריץ לעבור לטכנולוגיות יצור עתירות הון. לא במקרה מצא בנק ישראל שהפריון הכולל בענף הבנייה ירד ברציפות מאז 1994 ורמתו כיום נמוכה ב-25% מזו שהייתה בארץ לפני שש שנים. לא במקרה מצאה חברת הייעוץ (Applied Economics) שההון לעובד, וכן שאר התשומות לעובד בענף הבנייה הם בין הנמוכים בעולם המתועש. בענף שאין בו תמריצים לשפר את הפריון, אין זה מפתיע שהתפוקה לעובד היא בתחתית הסולם בהשוואה לעולם המערבי. לו היו המעסיקים חייבים להתמודד עם כוח העבודה הקיים, בלי עובדים זרים, היו נאלצים לפנות לשיטות עבודה יעילות יותר - מה שהיה מאפשר להם לשלם שכר גבוה יותר ולמשוך אליהם עובדים ישראלים.

המסקנה היא כי הכרחי לצמצם במהירות ובמידה ניכרת את מספר העובדים הזרים. הדרך היעילה ביותר להקטנת מספרם היא לחייב את המעסיקים בתנאי עבודה ותנאים סוציאליים כנדרש על-פי החוק בעבור עובדים ישראליים, ובנוסף לכך להטיל על המעסיקים מס מיוחד על העסקת עובד זר. מס זה מייצג פיצוי המשקף את הנטל החברתי הנובע מהעסקת עובדים זרים. בכך כלולות הוצאות תקציביות על דמי אבטלה והבטחת הכנסה, וכן עלויות חברתיות וסביבתיות הקשורות בהחזקת עובדים זרים ביישובים הישראלים. בתנאים אלה לא יהיה כדאי להעסיק עובדים זרים, והמעסיקים עצמם ייזמו את החלפתם בעובדים ישראלים.


לאתר בית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל-אביבאל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: העולם השלישי כבר כאן
מחברים: בן-שחר, חיים ; בן-דוד, דן (ד"ר)
תאריך: 11/06/2000
שם  העיתון: הארץ
הוצאה לאור: שוקן
הערות לפריט זה: 1.  המאמר פורסם בעיתון הארץ ובאתר האינטרנט של אונ' ת''א ביס' לכלכלה.
2. באתר האינטרנט המאמר פורסם תחת השם ''עדיפויות לאומיות בתחום הכלכלי-חברתי'', בפרק "עובדים זרים".
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית