מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמחבר מובלע או מחבר משתמע
מחברת: דבורה אמיר


הסופר המובלע הוא קול סמוי שאחראי למשמעות הרעיונית של הסיפור.

המחבר המובלע אינו הסופר כאדם פרטי ממשי ואינו דמות המספר שממציא הסופר בסיפור. הוא עוזר לקורא ליצור את אמונותיו ומחשבותיו לגבי הטקסט מתוך מרכיבי הטקסט השונים ומתוך האמונות המובעות בו.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: מחבר מובלע או מחבר משתמע
שם  הפרסום מקורי: שיח סיפורים
מחברת: אמיר, דבורה
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. זהו אתר שהיה קיים בעבר בתוך אתר מטח. מחברי/ות החומרים הם מצוות מטח.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית