מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיבור משולב או מבע משולב
מחברת: דבורה אמיר


כאשר למה שנמסר, מפי המספר, חודר קולה, או דיבורה של אחת הדמויות ולהפך, כלומר, לקול דיבורה של הדמות חודרים דברי המספר.

 

הדיבור המשולב יוצר עושר של רובדי משמעות. כך למשל בסיפור "תפוחים מן המדבר" הסיפור נמסר מפי מספרת יודעת כל, אשר חושבת ומדברת בסגנונה של הגיבורה ומתוך תודעתה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דיבור משולב או מבע משולב
שם  הפרסום מקורי: שיח סיפורים
מחברת: אמיר, דבורה
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. זהו אתר שהיה קיים בעבר בתוך אתר מטח. מחברי/ות החומרים הם מצוות מטח.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית