מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסוגי מספרים
מחברת: דבורה אמיר


מבחינים בכמה סוגים של מספרים: מספר יודע כל, מספר גיבור ומספר עד.

מספר יודע כל הוא מספר הנמצא מחוץ לסיפור ואין הוא דמות בסיפור. הוא מוסר את העלילה כמי שיודע הכל ורואה הכל. הוא יודע פרטים שהדמויות בסיפור לא יודעות, או פרטים שהן יודעות אך לא "סיפרו" לו, כמו הרגשותיהן ומחשבותיהן. הקורא מזהה אותו, בדרך כלל, עם הסופר.

מספר גיבור - דמות בדויה, הפועלת בתוך הסיפור, המספר הגיבור הוא הדמות העיקרית הוא נמצא במרכז ההתרחשויות בסיפור.

מספר עד - דמות בסיפור, שאינה מתפקדת כדמות עיקרית. הוא מספר על האירועים שהיה עד להתרחשותם.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: סוגי מספרים
שם  הפרסום מקורי: שיח סיפורים
מחברת: אמיר, דבורה
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. זהו אתר שהיה קיים בעבר בתוך אתר מטח. מחברי/ות החומרים הם מצוות מטח.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית