הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדערכים מילוניים בנושא השואה באות - ש'
מחברת: שרה נשמית


שטוטהוף
מחנה-ריכוז והשמדה בקירבת גדאנסק, על הים הבאלטי. כלואי המחנה היו מבני עמי אירופה השונים. ביוני 1944 הגיעו לכאן משלוחים של יהודי הונגריה ולאחר מכן יהודי הארצות הבאלטיות, בעיקר נשים מגיטאות ווילנה וקובנה.

[דאר] "שטירמאר" - Der Sturmer
שבועון גרמני רב-תפוצה, טיפח הסתה אנטי-יהודית שלוחת כל רסן. חלקו רב בהכשרת הקרקע להשמדת יהודי אירופה בידי גרמניה הנאצית.
עורכו - יוליוס שטרייכר נידון למוות על-ידי בית-הדין הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.

שטרייכטר, יוליוס
ראה לעיל. [דאר] "שטירמאר".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערכים מילוניים בנושא השואה באות - ש'
מחברת: נשמית, שרה
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הערות לפריט זה: 1. שם המילון הוא שם הספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית