הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד



ערכים מילוניים בנושא השואה באות - ק'
מחברת: שרה נשמית


קאפו
ראשי פלוגות-עבודה במחנות הריכוז שמונו מקרב האסירים.

קאלטאנברונאר, ארנסט
ראש ה-ר.ס.ה.א. [ראה להלן] ההל מינואר 1943 ועד הכניעה. נידון למוות ע"י בית המשפט הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.

קרואטיה
מדינה "עצמאית" [בירתה זאגרב] אשר הוקמה לאחר ביתורה של יוגוסלאביה, באפריל 1941, בחסדן של גרמניה ואיטליה. מיספר היהודים במדינה זו נאמד ב-21 אלף, בערך.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערכים מילוניים בנושא השואה באות - ק'
מחברת: נשמית, שרה
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הערות לפריט זה: 1. שם המילון הוא שם הספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית