הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדערכים מילוניים בנושא השואה באות - פ'
מחברת: שרה נשמית


פונארי
מחנה-השמדה כ-8 ק"מ מווילנה. גיא-ההריגה ליהודי וילנה והסביבה. הקרבנות הומתו ביריה וגופותיהם נשרפו על מוקד. מיספרם נאמד ב – 55-60 אלף.

פורטים
מצודות צבאיות על-יד קובנה מתקופת שלטונה של רוסיה הצארית. בימי הכיבוש הנאצי שימשו מקום ריכוז והשמדה ליהודי קובנה ושבויי מלחמה סובייטיים.
הפורט התשיעי - מחנה הריגה, בו הומתו כ-25 אלף יהודי קובנה, 10 אלפים יהודים מגורשי גרמניה, אוסטריה וצ'אכיה, שבויי מלחמה יהודים מהצבא האדום וכן יהודים רבים אחרים מליטא ומארצות אירופה המערבית.

פרוטאקטוראט
בוהמיה ומוראביה, חלק ממדינת צ'אכוסלובאקיה, שסופחו לרייך ב-15 במארס 1939. בראש יחידה מינהלית זאת עמד פרוטאקטור [נציב].

["ה] פתרון-הסופי" – Endloesung der Judenfrage
"הפתרון הסופי של הבעיה היהודית". שם-הסוואה השגור בפי ראשי המישטר הנאצי ואנשי המנגנון לתכנית ההשמדה הפיסית של העם היהודי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערכים מילוניים בנושא השואה באות - פ'
מחברת: נשמית, שרה
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הערות לפריט זה: 1. שם המילון הוא שם הספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית