הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדערכים מילוניים בנושא השואה באות - י'
מחברת: שרה נשמית


יאנובסקי
מחנה עבודת-כפיה ומחנה-השמדה שהוקם בלבוב, ברחוב יאנובסקי, בו מצאו את מותם רבבות רבות מיהודי גאליציה.


יודנראט
מועצת-פרנסים יהודית ממונה על-ידי הגרמנים בגיטאות ולה התפקיד: לבצע את הוראות הגרמנים לגבי האוכלוסיה היהודית. מלוא האחריות ומלוא ה"שלטון" היו מרוכזים בידי יושב-ראש היודנראט. ברוב המקומות היו אנשי היודנראט ממלאים תפקידם מתוך ניגוד חריף ומתמיד לפעולת המחתרת היהודית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערכים מילוניים בנושא השואה באות - י'
מחברת: נשמית, שרה
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הערות לפריט זה: 1. שם המילון הוא שם הספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית