עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > שארית הפליטה
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד



מסיבת חנוכה והדלקת נרות לילדי מעון הקוארדינציה בלודז'
צלם: -



מסיבת חנוכה והדלקת נרות לילדי מעון הקוארדינציה בלודז'
ילדי מעון הקוארדינציה בגטו לודז' חוגגים את חג החנוכה.
לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: מסיבת חנוכה והדלקת נרות לילדי מעון הקוארדינציה בלודז'
צלם: -
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית