הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > אישיםעמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה > שירה > שירה עברית > אישיםעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > ההשכלה היהודיתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > היסטוריה במבט רב-תחומי > היסטוריה בספרות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
המידע בדף זה עוסק במשכיל ובסופר העברי יהודה שטינברג, שחי ופעל ברוסיה בתקופת התחייה.
בדף זה - סיפור שכתב שטינברג ושמו "בשדות בית לחם".יהודה שטינברג (1863-1908)
מחברת: מתיה קם 

תולדות חיים


משכיל וסופר עברי שחי ופעל ברוסיה בתקופת התחייה.
שטינברג נולד למשפחה חסידית בעיירה בבסרביה, שם קיבל חינוך יהודי מסורתי.
בהיותו בן 17 נחשף לתנועת ההשכלה, והחל ללמוד בכוחות עצמו רוסית ומדעים.
שטינברג עבד לפרנסתו בבתי ספר יהודיים (ממשלתיים) כמורה, ובאותו הזמן החל לכתוב ולפרסם את יצירותיו – סיפורים קצרים למבוגרים ולנוער ביידיש ובעברית וכן ספרי לימוד ובהם מקראה ללימוד עברית, "פסיעות קטנות".
בשנת 1905 עבר שטינברג לעיר אודסה, שם שימש כתב של עיתון יהודי אמריקני (ביידיש) – ושם גם נפטר שלוש שנים אחר-כך ממחלה ממארת. 

יהודה שטינברג: בשדות בית לחם


לפניך הסיפור "בשדות בית לחם" שנכתב בידי יהודה שטינברג:

"בשדות בית לחם עמדו איכרי ישראל בתוך הקמה (=התבואה). אלה הניפו את המגלים על השיבולים ושרו… אלה אלמו אלומות… ואחרים אספו לגורן וזימרו… וַיִימָלֵא (=התמלא) השדה עבודה וּרְנָנוֹת (=שירים).
ובעת ההיא בא גם אליאב עם אשתו ועם בניו אל חלקת השדה להתחיל בקציר. ויבואו אליאב ואשתו ושני בניו בתוך הקמה מארבע פאות שדהו… ושם כיסו עליהם השיבולים המלאות והגבוהות…
ובעת ההיא עבר נודד מארץ מואב, והוא היה עייף ורעב מאוד. ויראהו (=ראה אותו) אליאב ויקרא אליו:
- אֲדוֹנַי עִמְךָ, נודד! סורה אלי, וקטפת לך… מן התבואה…
ויבוא הנודד, ויקטוף… ויאכל וישבע.
- חכה נא, נודד, - אמר לו אליאב – הנה אני קוצר את תבואתי, ולקחת לך פאה.
ולא ידע הנודד, מה זה "פאה".
ויאמר לו אליאב:
- זה מנהג האיכרים העבריים: עת יקצרו (=בזמן שהם קוצרים)… ישאירו שיבולים בפאת השדה לעניים ולנודדים, וזו היא "פאה".
וייקח הנודד, ויתלוש את פאת שדה אליאב…

ויעבור הנודד משדה אליאב אל שדה שְׁכֵנוֹ, והנה קול קורא אליו מאחוריו:
- … למה זה תכלימני (=תבייש אותי) ואנוכי לא עשיתי לך כל רעה!
ויחרד (=נבהל) הנודד ויאמר:
- בי אֲדוֹנִי, מתי הכלמתיך? ואני זר, זה עתה באתי מארץ מואב, ולא ראיתי את פניך עד היום!
- … תכלימני – ענה האיכר – אם עובר אתה על השדה בעת שאני מאלם אלומות ואינך לוקח לקט.
- מה זה "לקט"? – שאל הנודד.
- כן משפט העברים – ענה האיכר - …השיבולים אשר נשמטו מתוך הכף (=כף היד האוחזת בשיבולים) ונפלו מן המגל – לא לקוצר הן, אלוהים הציל אותן לעני ולנודד.
לקח הנודד לקט… וילך לו…"

יהודה שטינברג, "בשדות בית לחם" (בעיבוד קל), מתוך: יום-טוב לוינסקי (עורך), ספר המועדים, כרך ג – שבועות, הוצאת אגודת עונג שבת ע"י דביר, תשי"ג–1953, עמ' 122-123.

ביבליוגרפיה:
כותר: יהודה שטינברג (1863-1908)
מחברת: קם, מתיה
שם  הספר: מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה
מחברת: קם, מתיה
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית