הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי [1917 - 1948] > מחתרותעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מחתרות וכוחות המגןעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מחתרות וכוחות המגןסמל הפלמ"ח
צייר: -סמל הפלמ"ח
סמל הפלמ"ח - שתי שיבולים וחרב.
לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: סמל הפלמ"ח
צייר: -
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית