הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > עונות, חגים וימי זיכרון > שבועות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקרן אבי חי
תקציר
המידע בדף זה עוסק בחג השבועות - חג מתן תורה, ובקשר בין חג השבועות לחג הפסח.חג השבועות : חג מתן תורה
מחברת: מתיה קם


לאחר חורבן ירושלים ובית המקדש השני (בשנת 70 לספירה) לא היה אפשר לקיים את המנהג של עלייה לרגל והבאת ביכורים לבית המקדש. זאת ועוד: הגלות שבאה בעקבות החורבן ניתקה את עם ישראל מעבודת האדמה בארץ ישראל. וכך איבד חג השבועות את אופיו החקלאי וקיבל תוכן חדש – חג מתן תורה.
בתקופת התלמוד, במהלך הקביעה של הלוח העברי, נקבע גם התאריך לחג השבועות – ו' בסיוון – כתאריך המציין את זמן מתן תורה: "בשישה בחודש [סיוון] ניתנה תורה" (תלמוד בבלי, מסכת יומא דף ד עמ' ב). במקרא עצמו אין לחג ציון תאריך (חודש ויום), אך בספר שמות מסופר שבני ישראל הגיעו להר סיני "בחודש השלישי" – הוא חודש סיוון.

(תזכורת: החודש הראשון לפי הלוח הקדום הוא חודש האביב, חודש ניסן, שבו יצאו בני ישראל ממצרים).
חג הפסח וחג השבועות


לקשר שבין חג השבועות לחג הפסח יש במקרא בעיקר משמעות חקלאית: חג הפסח הוא חג האביב ואילו חג השבועות הוא חג הקציר (והביכורים). אבל כבר במקרא יש לקשר שבין שני החגים משמעות היסטורית ולאומית: פרשת הביכורים, שאותה נהגו לקרוא בבית המקדש בטקס הבאת הביכורים, כללה את תמצית ההיסטוריה של עם ישראל – את הירידה של יעקב ובניו למצרים, את השעבוד של בני ישראל במצרים ואת יציאת מצרים, עד לחזרה לארץ ישראל ולחובת הבאת הביכורים (דברים פרק כו פס' 11-1).
שינוי אופיו של חג השבועות, מחג הקציר והביכורים לחג מתן תורה, חיזק והבליט את הקשר ההיסטורי והלאומי שבין חג הפסח לחג השבועות; בין יציאת מצרים ובין מעמד הר סיני ומתן התורה. וחמישים הימים – שבעת השבועות – שבין פסח לשבועות קיבלו משמעות היסטורית, כתחליף לתוכן החקלאי שאיבד את משמעותו בתקופת הגלות.חג שבועות - עצרת


בתקופת המשנה והתלמוד נוסף לחג השבועות שם נוסף – עצרת. שם זה מחזק את הקשר שבין חג הפסח לחג השבועות: חג השבועות נחשב לסיום, ליום האחרון, של חג הפסח – כפי שחג שמיני עצרת הוא היום האחרון של סוכות.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
חג השבועות

ביבליוגרפיה:
כותר: חג השבועות : חג מתן תורה
מחברת: קם, מתיה
שם  האתר: קופצים ללוח העברי
מחברת: קם, מתיה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; קרן אבי חי
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; קרן אבי חי
הערות: 1. המידע שלפניך נכתב במסגרת מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך.
הערות לפריט זה: 1. תחקיר: שאול וכשטוק
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית