הסדרי נגישות
אאחר מאורתחנת ניטור
מחברת: חגית מאור


תחנה המודדת את ריכוז המזהמים הנפלטים באיזורי תחנות הכוח, עוקבת אחר כמותם ומשווה את מימצאי המדידות לתקנות איכות האוויר.בישראל הותקנו בשנת 1971 תקנות הקובעות את הריכוז המותר של המזהמים השונים באוויר.

כיום קיימות בעולם גם תחנות ניטור למדידת קרינה רדיואקטיבית. חשיבותן נתגלתה בעקבות התאונה הגרעינית בצ'רנוביל, שלא דווחה לעולם בשעת התרחשותה. ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון המפעילה רשת של תחנות ניטור למדידת קרינה רדיואקטיבית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תחנת ניטור
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית